NỘI THẤT ZIP TUYỂN DỤNG

Nội thất ZIP tuyển dụng nhiều vị trí:

Khối Showroom: 

Nhân viên tư vấn bán hàng:

  1. Khu vực Hà Nội
  2. Khu vực TP.HCM

Quản lý cửa hàng: 

  1. Khu vực Hà Nội
  2. Khu vực TP.HCM